Preventívne prehliadky

  • Vstupné, zákonné, v súvislosti so zamestnaním,
  • Podrobné vyšetrenie,
  • Laboratórne odbery,
  • Nad 40 rokov EKG vyšetrenie (priamo v našej ambulancii),
  • Nad 50 rokov vyšetrenie stolice na skryté krvácanie,
  • Konzultácia výsledkov vyšetrení
  • Návrh na zmenu životosprávy, prípadne ďalšieho vyšetrovacieho a liečebného postupu

Celoročná
starostlivosť

Preventívne
prehliadky

Ďalšie
výkony

Máte otázku?

TOMA-MED, s. r. o.
MUDr. LAZAR – praktická lekárka
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Poliklinika Strečnianska
Strečnianska 13
851 05 Bratislava – Petržalka
2. posch. č. d. C 222

Volajte: 02/63 814 154

Fakturačné údaje

TOMA-MED s.r.o.
Klenová 8
831 01 Bratislava

IČO: 36 852 627

Page was created with Mobirise