Cenník

Lekárske prehliadky
a posudky
Pacient
s prevent. prehliadkou
Pacient
bez prevent. prehliadky
Nekapitovaný
pacient
na vedenie motorového vozidla20 €25 €30 €
pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu20 €25 €35 €
pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.
15 €20 €25 €
pred prácou a štúdiom v zahraničí
15 €20 €25 €
pred nástupom na špecializačný kurz
15 €20 €25 €
pre štúdium (gymnázium, SOŠ, SŠ, VŠ)
10 €15 €20 €
prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu
15 €20 €20 €
Posudzovanie spôsobilosti
pre zamestnávateľa
Pacient
s prevent. prehliadkou
Pacient
bez prevent. prehliadky
Nekapitovaný
pacient
Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1× za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)
15 €20 €30 €
Vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania
15 €20 €30 €
Periodická PP v súvislosti s výkonom povolania
15 €20 €30 €
Mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania
15 €20 €30 €
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta
15 €20 €30 €
PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, ochrana, SBS a podobne
15 €20 €30 €
Extra výkony na žiadosť pacienta
alebo iného subjektu
Pacient
s prevent. prehliadkou
Pacient
bez prevent. prehliadky
Nekapitovaný
pacient
Odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 15 min
ZDARMAZDARMA20 €
Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.
ZDARMA5 €20 €
EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta
ZDARMA5 €10 €
Odbery biologického materiálu bez „žiadanky"
ZDARMAZDARMA10 €
CRP, INR, iné POCT vyšetrenie na vlastnú žiadosť
5 €7 €10 €
USG - sonografické vyšetrenie jedného orgánu
10 €15 €20 €
TK Holter (24 h meranie krvného tlaku) na vlastnú žiadosť
10 €15 €20 €
Vyšetrenie spirometrické (vyšetrenie pľúc) na vlastnú žiadosť
5 €10 €15 €
Podanie injekcie, na žiadosť pacienta
ZDARMAZDARMA5 €
Podanie infúzie, na žiadosť pacienta
7 €10 €10 €
Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť
ZDARMA5 €5 €
FOB test - test na krv v stolici, na vlastnú žiadosť
ZDARMA5 €10 €
ABI oscilometrické  vyšetrenie cievného sysému na vlastnú žiadosť
ZDARMA10 €15 €
Kompletné vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť
--25 €
Návšteva v byte na žiadosť pacienta – Petržalka
20 €25 €30 €
Návšteva v byte na žiadosť pacienta – Bratislava I – IV
25 €30 €50 €
Návšteva v byte mimo Bratislavy
dohodoudohodoudohodou
Administratívne výkony
a potvrdenia
Pacient
s prevent. prehliadkou
Pacient
bez prevent. prehliadky
Nekapitovaný
pacient
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely
10 €15 €20 €
Prístup do systému online objednávania a online požiadaviek (tretia strana)/ročne
5 €10 €-
Administratívny poplatok nových mimorajónových pacientov
ZDARMA10 €-
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
5 €5 €-
Vystavenie náhradných  tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu
5 €5 €5 €
Vystavenie PN pre EÚ (SJ, alebo AJ)
5 €10 €15 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana
20 €25 €30 €
Potvrdenia v AJ všeobecne plus k ich cene
10 €15 €20 €
Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
10 €15 €20 €
Správa o zdravotnom stave  pre komerčné poisťovne
20 €20 €25 €
Bodové ohodnotenie úrazu
20 €20 €25 €

TOMA-MED, s. r. o.
MUDr. LAZAR – praktická lekárka
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Poliklinika Strečnianska
Strečnianska 13
851 05 Bratislava – Petržalka
2. posch. č. d. C 222

Volajte: 02/63 814 154

Fakturačné údaje

TOMA-MED s.r.o.
Klenová 8
831 01 Bratislava

IČO: 36 852 627

Built with Mobirise