Ďalšie výkony

  • Infúzie
  • Vydávanie potvrdení:

Spôsobilosť (vodičský preukaz, SBS, držanie zbrane a streliva, zdravotný preukaz na prácu v zdravotníctve)

Prihláška na VŠ

Adopcia dieťaťa

Potvrdenie pre komerčné poisťovne (životné a úrazové poistenie)

Ďalšie potvrdenia

  • Poradenstvo v oblasti sociálnej posudkovej činnosti:

Pre Sociálnu poisťovňu

Pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (preukaz ŤZP, parkovací preukaz, odkázanosť na opatrovanie a pod.)

Celoročná
starostlivosť

Preventívne
prehliadky

Ďalšie
výkony

Máte otázku?

TOMA-MED, s. r. o.
MUDr. LAZAR – praktická lekárka
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Poliklinika Strečnianska
Strečnianska 13
851 05 Bratislava – Petržalka
2. posch. č. d. C 222

Volajte: 02/63 814 154

Fakturačné údaje

TOMA-MED s.r.o.
Klenová 8
831 01 Bratislava

IČO: 36 852 627

Website was designed with Mobirise